Vesi

Ilmastonmuutoksen ja väestönkasvun myötä maapallon vesivarannot ovat hupenemassa ja sääolosuhteista on tulossa entistä vaikeammin ennustettavia. Tutkimme pisaran tarkkuudella, millaiset olosuhteet ovat kullekin sadolle parhaat, ja suunnittelemme niille suotuisimman kastelutavan. Koulutamme jatkossakin henkilökuntaamme ja arvioimme tuotantolinjoja tavoitteenamme vähentää vedenkulutusta. Neuvokkaalla ja innovatiivisella vedenkäytöllä sekä maatalouden jätevesien käsittelyllä on ratkaisevan tärkeä rooli niin terveen sadon kuin terveen maapallonkin kannalta.

Kuva
Icon, water

Usein vettä on joko liikaa rankkasateiden aiheuttamien tulvien vuoksi tai liian vähän sateen puutteen ja erittäin korkeiden lämpötilojen vuoksi, jotka vaikuttavat veden saatavuuteen ja laatuun. Koko maapallon makean veden kulutuksesta maataloustuotannon osuus on lähes 70 %. Siksi meidän täytyy varmistaa, että viljelijämme pyrkivät kestävämpään vedenkulutukseen ja vähentävät tuotekilokohtaista vedenkulutustaan.

Keskimääräisessä tuotekilokohtaisessa vesijalanjäljessä on suurta vaihtelua eri satojen ja tuotantoalueiden välillä. Tunnistamme ja arvioimme toimittajiemme sijaintimaiden vesiriskejä World Resources Institute Aqueduct-sivuston avulla. Yhdistämme sivustolta saamamme tiedot laskelmiimme siitä, kuinka paljon kukin sato keskimäärin kuluttaa vettä Water footprint.

Kaikkien tuottajiemme tulee antaa näytöt niistä toimista, joilla he hallitsevat vesiriskejä. Vaadimme näyttöä muun muassa seuraavista seikoista:

  • Käytetyt vedenlähteet ovat laillisia ja niistä otettu vesimäärä vastaa sovittua
  • Vedenkulutusta valvotaan
  • Tuottajan vaikutus vesistöalueen kestävään käyttöön
  • Vesivarojen hallinnan parhaat käytännöt
  • Vesilähteiden suojelu
  • Vesivarojen hallinnan jatkuvasta parantamisesta kertovat toimenpiteet