TALOUDELLINEN VASTUU

Arvokkaat resurssimme

Haluamme edelleen kasvaa kestävästi, sillä se on kaiken toimintamme perusta. Siksi tarkastelemmekin kaikkia työvaiheitamme ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun näkökulmasta. Jos toimintamme ei ole kannattavaa, emme myöskään pysy luomaan vastuullisempia tuotantomenetelmiä tai parantamaan työoloja ja niiden turvallisuutta, puhumattakaan liiketoiminnan kasvattamisesta.

Science Based Targets -aloite

Etenimme vastuullisuustyössämme jättiharppauksin vuonna 2021. Olemme asettaneet selkeät, koko konsernin laajuiset tavoitteet kahdeksalla painopistealueella. Tavoitteet auttavat hahmottamaan, minne resursseja kannattaa suunnata. Lisäksi ne tarjoavat yrityksillemme selkeät suuntaviivat prioriteettien määrittämistä varten. Pyrimme kaikki yhdessä kohti näitä yhteisiä tavoitteita ja samalla edistämme vastuullisuutta tehokkaammin myös laajemmassa mittakaavassa.

Image
Close up of purple salad, vegetable texture