YMPÄRISTÖVASTUU

Terveellinen ruoka, hyvinvoiva planeetta

Luonnonantimet ovat liiketoimintamme elinehto. Olemme kaikessa toiminnassamme riippuvaisia maapallon hyvinvoinnista, ja maapallon hyvinvointi on puolestaan riippuvainen meidän toimistamme. Jos haluamme jatkossakin tarjota terveellistä ruokaa yhä useammille ihmisille ja kasvattaa liiketoimintaamme, meidän on määrätietoisesti, kohdennetusti ja järjestelmällisesti pyrittävä pienentämään omia ympäristövaikutuksiamme.

Kuva
recycle_peppers

ÄLYKKÄÄMPÄÄ RESURSSIEN KÄYTTÖÄ

ILMASTOVAIKUTUKSET

Pienennämme hiilijalanjälkeämme kehittämällä logistiikkaa, prosesseja ja
valikoimaa sekä hyödyntämällä uutta teknologiaa.

 
PAKKAAMINEN

Minimoimme pakkausmateriaalien käytön älykkäämmällä tuotekehityksellä, innovaatioilla ja
toimittajavaatimuksilla.

 
VEDENKULUTUS

Vähennämme vedenkulutusta omissa tiloissa ja puutumme toimitusketjun
vedenkulutukseen.

Image
Close up of purple salad, vegetable texture

MAHDOLLISTAA KESTÄVÄN JA TERVEELLISEN ELÄMÄNTAVAN

TERVEELLINEN RUOKA

Edistämme aktiivisesti terveellisen ruoan saatavuutta.

 
RUOKAHÄVIKKI

Hyödynnämme teknologiaa, keskitymme innovaatioihin toiminnan tehostamiseksi ja
vähentämiseksi radikaalisti.

 
ELINTARVIKETURVALLISUUS

Turvalliset prosessit, seuranta ja standardit takaavat mahdollisimman hyvän laadun
elintarviketurvallisuuden.

Image
An apple saying "Be smart, like me!"