KIND OF HUMAN

Våra frukter och grönsaker är nästintill… mänskliga!

Vi är ett stort nätverk av passionerade individer som är hängivna till att göra världen än mer hälsosam, smakrik och hållbar. Detta gör vi genom hela vår leveranskedja i vilken vi ständigt utvärderar och förändrar hur vi tänker, arbetar och navigerar. Det är detta som gör att vi kallar allting som vi odlar och göra för Kind of Human.

Image
Sliced watermelon in a row
Kind of Human; Kind of Human; VI SKAPAR EN HÅLLBAR FRAMTID. Kind of Human; VI SKAPAR EN HÅLLBAR FRAMTID. Kind of Human; VI SKAPAR EN HÅLLBAR FRAMTID. Kind of Human; VI SKAPAR EN HÅLLBAR FRAMTID. Kind of Human; VI SKAPAR EN HÅLLBAR FRAMTID. Kind of Human; VI SKAPAR EN HÅLLBAR FRAMTID. Kind of Huma

”Kind of Human?” kanske du undrar,
så låt oss därför gå på djupet tillsammans…

KIND

Detta genomsyrar hela vår verksamhet. Ser man till hela distributionskedjan är just omtänksamhet vägen framåt, med varsamhet och hållbarhet i fokus. Detta är en förutsättning för att vårda de resurser, grödor och kunskap som hanteras i processen.

OF

Detta ord binder ihop KIND och HUMAN och skapar på så sätt en kreativ konflikt. Samtidigt som vi i denna fras påstår att grönsakerna blir, tack vare den gedigna handpåläggningen från kunniga medarbetare på Daily Greens, nästintill mänskliga - så påstår vi även att detta är mycket större än så. Hela distributionskedjan är nämligen omtänksam gentemot människorna och världen vi lever i.

HUMAN

Varhelst i processen, i kedjan mellan frö och måltid, har vi alltid en påverkan på det vi hanterar. Vårt synsätt och vårt engagemang är sprunget ur en längtan att göra skillnad för jorden och människorna i den. Det är så här vi visar omtänksamhet gentemot mänskligheten. Allt för att bidra till en bättre värld.