MISION & VISION

Manifesto of growth

Oavsett var vi väljer att odla och skörda våra frukter och grönsaker, hanterar vi dem med största möjliga kunskap och omtanke. Tack vare den spetskompetens som finns bland våra omsorgsfulla och dedikerade medarbetare är varje steg på vägen, från frö till färdig måltid, taget med både precision och intention. På så sätt skapar vi en långsiktigt hållbar värld för fler. Vi vill tro att detta är en vision alla människor kan skriva under på, eller vad tror du?

Image
Texture of an avocado

Vårt dagliga uppdrag

Vi kommer alltid fokusera på att vara snälla mot människor och vår planet. Vi arbetar för att bli bättre så att vi kan fortsätta leverera välsmakande, hälsosamma och hållbara grönsaker, dagligen.

Värderingar

Det finns ingen som oss i frukt- och grönsaksvärlden. Vi levererar inte bara hälsosamma och välsmakande frukter och grönsaker – vi gör det samtidigt som vi är extremt kunniga genom hela vår leverantörskedja. Vi värdesätter att vara pålitliga och eftersträvar att vara en inspiration för dig, våra kollegor och det verksamhetsområde vi arbetar är inom.

Syfte

Vi står för god kvalitet och vi åtar oss att göra vår del för att bidra till att världen blir en bättre plats.

Vad vi strävar mot

Vi vill bli den du vänder dig till när du vill fylla ditt liv med mer hälsosamma, goda och hållbara frukter och grönsaker som du kan njuta av överallt, när som helst.