TEN PILLARS OF GROWTH

Omsorgsfull kunskap

Våra hållbart odlade frukter och grönsaker hanteras med högsta möjliga expertis av våra engagerade och kärleksfulla kollegor, genom hela vår leveranskedja. Genom att välja en hållbar väg (den att njuta av våra frukter och grönsaker) är du en människa med förmågan att förändra världen, en hälsosam måltid åt gången.

Genom våra Ten Pillars of Growth ger vi dig information om hur vi använder vår kunskap för att skapa bästa möjliga förutsättningar för vår personal, våra odlare, våra grödor, vår planet och –
naturligtvis – dig!

Icon, soil

För att framtida generationer ska kunna njuta av smakrika och naturliga frukter och grönsaker är det mycket viktigt att...

Icon, seed

Fröet. En av de största symbolerna för förändring som finns. Det är den dolda skatten som bryter igenom både smuts och...

Icon, water

I och med klimatförändringar och en ökande befolkning blir de globala vattenresurserna knappa och väderförhållandena...

Icon, light

Energiproduktion är direktrelaterat till miljöproblem såsom luftföroreningar, klimatförändringar, vatten- och...

Icon, nurturing

Gödsel tillför man odlingsprocessen för att producera tillräckligt med mat som är rik på näringsämnen som kalium, fosfor...

Icon, harvesting

Att använda sig av lämpliga skördemetoder, att planera den exakta tiden för skörd och en omsorgsfull hantering, är...

Icon, protecting

När vi pratar om ”skydd” syftar vi inte enbart till bekämpningsmedel eller förpackningar. Det handlar om skydd av jorden...

Icon, handling

Eftersom vi odlar och skördar runt hela världen, är hanteringsmetoderna, lagringen och logistiken under ständig...

Icon, purchasing

I sin rena form och färg är frukter och grönsaker är obestridligt vackra och vi vill attrahera, engagera och omfamna...

Icon, recycling

Återvinning bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Det kan ske genom att minska energiförbrukningen, bevara...

Image
Fruit texture of a melon