Jord

För att framtida generationer ska kunna njuta av smakrika och naturliga frukter och grönsaker är det mycket viktigt att vårda jorden. Oavsett om det handlar om planering av grödor, markens skick, markberedning eller något däremellan finns vi där för att undersöka, ta prover, analysera och utvärdera.

Bild
Icon, soil

Förutom att bidra till renare vatten, förhindra ökenspridning och öka motståndskraften mot översvämningar och torka, så bidrar en välskött jord till att mildra klimatförändringar genom kolbindning och minskning av utsläpp av växthusgaser. Genom att optimera markens bördighet på lång sikt, vilket stimulerar markens motståndskraft, kan man som odlare upprätthålla en korrekt produktivitet och lönsamhet med sikte på en hållbar utvecklingsstrategi mot klimatförändringarna.

.

Kontrollpunkter och dokumentation som krävs för odlare:

 • Växtföljd
 • Balans av organiskt material
 • Markanalys
 • Gödsel-och kompostanvändning
 • Skörda/bearbetningsrester
 • Plan för att förebyggande av jorderosion och åtgärder som:
  • Användning av täckgrödor på bar mark
  • Kompostmaterial
  • Återvegetation av branta områden
  • Efterföljande av sk. ”contouring” under markberedningsinsatser
  • Minimal jordbearbetning
  • Odling i terasser
  • Infiltrationsstråk
  • Placering av vindskydd (träd och buskar)