Ljus

Energiproduktion är direktrelaterat till miljöproblem såsom luftföroreningar, klimatförändringar, vatten- och luftföroreningar samt vattenavfallshantering. För att möta detta utforskar vi hur vi kan optimera värme, solljus/skugga för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra frukter och grönsaker och för planeten som helhet.

Bild
Icon, light

Utsläppen av luftföroreningar från förbränning av fossila bränslen är den främsta orsaken till luftföroreningar i städerna. Modernt jordbruk, livsmedelsproduktion och distribution är stora bidragsgivare till växthusgaser. Faktum är att jordbruket är direkt ansvarigt för 14 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Kolbrytning kan också förorena vatten.Därför vill vi säkerställa att den energi som används för att producera våra frukter och grönsaker i allt högre grad kommer från förnybara energikällor.
.

Kontrollpunkter och dokumentation som krävs för odlare:

  • Dokumentation på övervakning av energianvändning på gården.
  • Dokumentation på att jordbruksutrustningen underhålls för optimal energiförbrukning.
  • Dokumentation på en plan för att förbättra energieffektiviteten på gården.
  • Dokumentation på att minimera användningen av icke förnybar energi.