Näring

Gödsel tillför man odlingsprocessen för att producera tillräckligt med mat rik på näringsämnen som kalium, fosfor och kväve som kan tillgodose behovet som efterfrågas. Det är naturligtvis avgörande att inte tillföra alltför stora mängder gödsel vilket kan skada våra vattendrag med övergödning.

Bild
Icon, nurturing

Att tillföra för stora mängder gödselmedel leder till att skadliga växthusgaser släpps ut i atmosfären och övergödning av våra vattendrag. De negativa effekterna av syntetiska kemikalier på människors hälsa och miljö kan endast minskas eller elimineras genom att anta nya jordbrukstekniska metoder. Detta kan till exempel innebära att gå från kemiskt intensivt jordbruk till ett mer naturligt sätt att odla. Man kan även ge jorden den styrka den behöver för att producera våra grönsaker genom att använda sig av organiska insatser som gödsel, biogödsel, biobekämpningsmedel, gödselmedel eller nanogödsel med långsam frisättning.

.
Kontrollpunkter och dokumentation som krävs för odlare:

  • Plan för hantering av näringsämnen.
  • Gödslingsjournaler.
  • Gödsling utifrån mätningar och verkliga behov.
  • Korrekt underhåll av gödslingsutrustning.
  • Korrekt förvaring av konstgödsel.
  • Förebyggande av näringsutsläpp och effektiv användning av näringsämnen.