Vatten

I och med klimatförändringar och en ökande befolkning blir de globala vattenresurserna knappa och väderförhållandena blir mer och mer oförutsägbara. Nyckeln till både en hälsosam skörd och en sund planet finns i vårt tillvägagångssätt kring resursanvändning samt i vår innovation när det kommer till vattenanvändning och rening av avloppsvatten från jordbruket.

Bild
Icon, water

Ofta finns antingen för mycket vatten på grund av kraftiga regn som orsakar översvämningar, eller så är det brist på vatten på grund av brist på regn och extremt höga temperaturer. Detta påverkar såklart tillgången och kvaliteten på vattnet. Nästan 70% av den globala sötvattenanvändningen går till jordbruksproduktion. Därför måste vi se till att våra odlare arbetar för en mer hållbar vattenanvändning och minskar mängden vatten som används för att producera ett kilo av sin produkt.

Det genomsnittliga vattenavtrycket per producerat kilo skiljer sig markant mellan grödor och mellan produktionsregioner. Vi identifierar och utvärderar vattenriskerna i de länder där dessa leverantörer finns, genom att använda oss av Aqueduct World Resources Institute. Därefter kompletterar vi med information från Water Footprint Network. för att beräkna den genomsnittliga vattenförbrukningen för varje levererad gröda.
.

Alla våra odlare förväntas dokumentera sina insatser som styrker deras hantering av vattenrisker:

  • Att de vattenkällor som används är lagliga och att motsvarar utvinningshastigheten.
  • Överskådar vattenförbrukningen.
  • Odlarnas inverkan på hållbar förvaltning av vattendelare.
  • Bästa praxis inom vattenförvaltning.
  • Skydd av vattentäkter.
  • Åtgärder för att påvisa ständig förbättring av vattenförvaltningen.