HÅLLBARHET

Hållbar förändring, idag

Att tala om de spår vi människor lämnar bakom oss kan skapa illusionen av att vi rör oss bort från något. Detta när resultatet av dagens handlingar i allra högsta grad lämnas framför oss. Det du väljer idag är din morgondag. Då är det tur för alla inblandade att det som vi odlar och serverar idag både är gott och morgondagsvänligt.

När vi talar om en hållbar värld så syftar vi till en värld där vi lyckas möta allas våra nutida behov utan att kompromissa framtida generationers möjligheter att möta sina. Hållbarhet för oss handlar inte enbart om miljö. Inbäddat i begreppet ligger också vår omsorg för social rättvisa och ekonomisk utveckling

Bild
I fig you!

VÅR HÅLLBARHETSSTRATEGI

VÄGLEDANDE PRINCIP: “GREEN CONVENIENCE TODAY, FOR A GREENER TOMORROW”
STRATEGISKA MÅL: HÅLLBAR TILLVÄXT