MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Hälsosam mat, välmående planet

Vår verksamhet bygger på att vi arbetar med det som naturen ger. Allt vi gör är därför helt beroende av en frisk planet – och en frisk planet är beroende av vad vi gör. För att vi ska kunna erbjuda hälsosam mat till fler och få vår affär att växa över tid, så jobbar vi målstyrt, fokuserat och strukturerat med att minimera vår egen miljöpåverkan.

Bild
recycle_peppers

SMART RESURSANVÄNDNING

KLIMATAVTRYCK

Reducera klimatavtryck genom miljövänligare logistik, processförbättring, sortimentsjustering
och användande av ny teknologi.

 
FÖRPACKNING

Minska användning av förpackningsmaterial genom smart produktutveckling, innovationer och kravställan.

 
VATTENANVÄNDNING

Säkra systematiskt arbetssätt, processer och standarder för att säkerställa maximal kvalitet och matsäkerhet.

Image
Close up of purple salad, vegetable texture

MÖJLIGGÖRA HÅLLBAR & HÄLSOSAM LIVSSTIL

HÄLSOSAM MAT

Aktivt arbeta för att göra hälsosam mat tillgängligt.

 
MATSVINN

Utilise technology, secure innovation focus to increase operational efficiency
to drastically reduce food waste.

 
FOOD SAFETY

Genom användning av teknologi, fokus på innovation för att öka operativ effektivitet
för att reducera matsvinn

Image
An apple saying "Be smart, like me!"