SOCIAL HÅLLBARHET

Socialt ansvar, hela vägen

Vi strävar efter att skapa goda arbetsförhållanden inom vår organisation och hela vår leverantörskedja. Vi är övertygade om att vår gemensamma insats tillsammans med våra leverantörer kan bidra till bättre arbetsförhållanden och förbättra miljöansvaret.

Människan

Ansvarsfull partner som verkar för välmående och ansvarstagande människor.
.

Socialt ansvar i leverantörskedjan

Säkra processer och kravställan för att säkerställa att vi enbart handlar från socialt ansvarstagande leverantörer.
.

Mål inom socialt ansvar i leverantörskedjan

  1. 2025 skall 100% av Greenfoods egna varumärkesleverantörer inneha en social certifiering, vara en del av ett godkänt tredjeparts uppföljningssytem eller ha kollektivavtal på plats.
  2. 2025 skall 100% inköpen göras av leverantörer som signerat vår uppförandekod.
Bild
broccoli_heart

Arbetsförhållanden i egen organisation

Upprätthålla en säker och trygg arbetsmiljö som skapar förutsättningar för en engagerad och ansvarsfull personal.
.

Mål inom arbetsförhållanden i egen organisation

  1. 100% signerade uppförandekoder.
  2. Erhålla 90% svarsfrekvens på årliga medarbetarundersökningarna.
  3. I årliga medarbetarundersökningarna uppnå en grön score inom mätområdena Satisfaction,Management och Equal opportunities.
  4. Könsfördelning inom spannet 40/60 % för medarbetare med personalansvar.
  5. Könsfördelning inom spannet 40/60% för medarbetare med position i ledningsgrupp.
Bild
beetroot
Image
grapes