PLANT FOR LIFE

 

En insats för planeten

Plant for Life är ett initiativ från Daily Greens i Spanien där vi planterar ett träd för varje ton frukt och grönsaker som är sålda.

Donationen går till stiftelsen Plant-for-the-Planet som planterar och vårdar träden.

Bild
Plant-for-life logo
PLANT FOR LIFE - EN INSATS FÖR PLANETEN - PLANT FOR LIFE - EN INSATS FÖR PLANETEN - PLANT FOR LIFE - EN INSATS FÖR PLANETEN - PLANT FOR LIFE - EN INSATS FÖR PLANETEN - PLANT FOR LIFE - EN INSATS FÖR PLANETEN - PLANT FOR LIFE - EN INSATS FÖR PLANETEN - PLANT FOR LIFE - EN INSATS FÖR PLANETEN - PLANT FOR LIFE - EN INSATS FÖR PLANETEN -

Varför träd?

Träd är det mest effektiva och billigaste tillvägagångssättet för att ta upp koldioxid (CO2). Att plantera träd ger oss därför mer tid till att minska utsläppen av växthusgaser till noll och för att mildra krisen med globala klimatförändringar.

Dessutom bidrar träd till att upprätthålla den biologiska mångfalden och att fånga upp regnvatten och minska risken för naturkatastrofer så som översvämningar och jordskred.

.

Plant for life

Vår planet behöver oss, men först och främst behöver vi verkligen vår planet. En frisk, blomstrande och frodig planet. Genom vårt initiativ Plant for Life planterar vi ett träd tillsammans med Plant-for-the-Planet-stiftelsen för varje ton frukt och grönt vi producerar. 

Vi gör detta i en stark övertygelse om att vägen framåt är att växa tillsammans med människor; att växa med våra kunder, växa med våra distributörer, växa med våra odlare och växa med vår personal. Tillsammans är vi fast beslutna att göra skillnad där vi kan. Och i vår värld innebär detta att vara Kind of Human.

"Ju större volymer av frukt och grönt desto större påverkan har vi på planetens och vår gemensamma framtid."

Är du återförsäljare och vill vara en del av detta initiativ?