Vårt bidrag

Plant for life

"Plant For Life" är ett initiativ av Daily Greens i Spanien där vi planterar ett träd för varje ton av färska produkter som produceras.

Donationen går till "Plant for the planet"-stiftelsen som planterar träden och vårdar deras utveckling.

Ju mer daily greens som säljs, desto bättre positiv påverkan får vi för vår planet och vår framtid.

Varför träd?

Träd är det mest effektiva och billigaste sättet att absorbera koldioxid (CO2). Att plantera träd ger därför mer tid för att minska utsläppen av växthusgaser till noll och för att mildra krisen med den globala klimatförändringen.

Dessutom hjälper träd att bibehålla biologisk mångfald. De hjälper till att fånga regnvatten och minskar risken för naturkatastrofer, som översvämningar och jordskred.

Läs mer på Plant for the planets hemsida